KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oprogramowanie dedykowane

Czym jest oprogramowanie dedykowane?

Oprogramowanie dedykowane to oprogramowanie tworzone na zamówienie konkretnego klienta, w tym przypadku firmy.  Rynek oprogramowania posiada podział na oprogramowanie gotowe (np. pakiety biurowe), oprogramowanie gotowe z możliwością konfiguracji, unikatowej dla każdego klienta (CMS ale też ERP) oraz oprogramowanie nietypowe, czyli dedykowane.  Potrzeby biznesu na oprogramowanie realizujące daną funkcjonalność bywają bardzo nietypowe.  Trend ten obserwowany jest szczególnie w ostatnich latach, gdzie zapotrzebowanie przedsiębiorstw (ale też organizacji typu administracja, uczelnie, stowarzyszenia itp.) na rozwiązania informatyczne jest znaczące.  Kolejnym elementem przyspieszającym rozwój segmentu oprogramowania dedykowanego jest umasowienie telefonii mobilnej (będącej przed dziesięcioma laty domeną wyłącznie biznesu) ale też internetu, portali społecznościowych, smartphone’ów.  Obecnie też, modele biznesowe lub modele sprzedaży i marketingu są często innowacyjne.  W takiej sytuacji trudno szukać na rynku rozwiązań sprzedawanych masowo, realizujących daną funkcjonalność.  Często w takiej sytuacji najbardziej opłacalnym krokiem wydaje się zlecenie stworzenia oprogramowania niestandardowego do firmy programistycznej (ang. Software House).

 

Technologie w oprogramowaniu dedykowanym


Podobnie jak sama jego natura, technologie używane podczas tworzenia i funkcjonowania oprogramowania dedykowanego stanowią katalog otwarty.  Oprogramowanie może działać na telefonach komórkowych, może być to specjalnie stworzona strona internetowa, ale też aplikacja kliencka na systemy typu Windows czy OS X.  W warstwie komunikacyjnej, może ono wykorzystywać także dowolne technologie.  Część oprogramowania może też być wykonywana na serwerze aplikacji – wykorzystującym bazę danych (ang. RDBMS) lub nie.

 

W takiej sytuacji stworzenie oprogramowania dedykowanego nie ogranicza się do określonych technologii.  Z drugiej strony często niektóre z technologii użyte do stworzenia oprogramowania dedykowanego dają najbardziej optymalny efekt, w postaci nakładu czasowego, bezawaryjności bądź ergonomii użycia.  Na każdym etapie tworzenia oprogramowania dedykowanego, zarówno funkcjonalność jak i dobór optymalnych technologii, pozostaje pod nadzorem i kontrolą klienta, któremu często pozostawia się wybór, w jakim kierunku dana aplikacja ma być rozwijana.

 

Klienci końcowi korzystający z oprogramowania dedykowanego


Potencjalnie każda grupa użytkowników komputerów lub technologii mobilnych może być odbiorcą końcowym oprogramowania dedykowanego, zależy to od celów biznesowych firmy oprogramowanie zamawiającej.  Mogą być to więc użytkownicy indywidualni; w przypadku systemu sprzedażowego typu e-sklep czy m-sklep oraz wszelkich akcji promocyjnych.  Z oprogramowania mogą także korzystać inni przedsiębiorcy: kontrahenci lub dostawcy firmy zamawiającej oprogramowanie.  Ten przykład opisuje dosyć typowe, dedykowane  systemy b2b.  Oprogramowanie może też być używane wewnątrz firmy, przykładowo przez dział handlowy.  

 

Na koniec warto wspomnieć iż oprogramowanie dedykowane może także być wykorzystywane przez inny, zewnętrzny komponent software’owy.  Przykładem są tu serwisy SOA (ang. Service-Oriented Architecture, architektura zorientowana usługowo), a sytuacja taka często ma miejsce w przypadku hoteli, biur podróży itp. które w taki właśnie sposób przekazują informacje o swoich usługach do serwisów turystycznych.

 

Oprogramowanie: kupić gotowe czy zamówić własne?


Na pewno odpowiedź na powyższe pytanie zależy od konkretnej sytuacji klienta.  Jeśli oprogramowanie ma realizować standardową biznesową funkcjonalność, często najlepszym rozwiązaniem wydaje się być rozwiązanie gotowe.  Zależy to jednak od ceny ponieważ systemy IT które są kierowane do bardzo wyspecjalizowanego grona odbiorców, bywają dosyć drogie.  W sytuacji więc jeśli zamawiany system jest nietypowy (lub mniej więcej jego połowa wymaga ponownego przepisania tak aby spełniał wymagania klienta) lub jeżeli rynek rozwiązań gotowych dyktuje wysokie ceny, warto sięgnąć po zamówienie oprogramowania dedykowanego.  

 

Ostatnim aspektem przemawiającym za zamówieniem w firmie informatycznej, wykonania oprogramowania dedykowanego jest fakt iż większość nakładu pracy potrzebnego na stworzenie od podstaw, oprogramowania dopasowanego do „bieżących potrzeb i oczekiwań klienta”, może zostać zniwelowana poprzez użycie do tego celu gotowych klas i bibliotek, z dziedziny wolnego oprogramowania (ang. open source).  Użycie takich komponentów skraca czas wytworzenia oprogramowania dedykowanego, a wykorzystanie takich komponentów pozwala na znaczne obniżenie kosztu produktu końcowego, dzięki nieodpłatnym licencjom na produkty open source.
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013