KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Integracje IT

Integracja systemów informatycznych złożonym zagadnieniem z zakresu szeroko pojmowanego ICT

Integracje systemów IT to nazwa wdrożeń systemów, które łączone są (integrowane) z pozostałymi, istniejącymi systemami w przedsiębiorstwie.  Integracje IT zwykle też charakteryzują się tym iż nowy system który jest wdrażany, posiada zarówno komponenty software, jak i hardware.  Stanowi to więc wyróżnik tych systemów np. względem oprogramowania dedykowanego, ponieważ w tym przypadku częścią systemu są też rozwiązania sprzętowe (kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych ale też rutery, handheldy, infrastruktura telekomunikacyjna, modemy, czytniki kart magnetycznych, serwery itd.).

 

Często wyspecyfikowane zamówienie na nowy system teleinformatyczny sugeruje wręcz iż stworzony i wdrożony system, powinien także zawierać elementy hardware.  Jest tak ponieważ każdy nowy system przedsiębiorstwa w trakcie pracy będzie generował dodatkowe obciążenie, zarówno w postaci ruchu internetowego/intranetowego jak i obciążenia samych maszyn (RAM, procesor – w przypadku komputerów klienckich ale też serwerów, baz danych itp.).  W związku z tym każde nowe oprogramowanie integrowane i wdrażane w przedsiębiorstwie powinno mieć przydzielone dodatkowe, wyżej wymienione zasoby fizyczne, często wykraczające poza dokupienie nowej maszyny typu serwer.

 

Problematyka integracji IT często ukazywana jest przez porównanie, że wdrażając w firmie nowy system IT, firma integratorska nie wkracza ze swoim rozwiązaniem do „zielonego lasu” (ang. green forest).  Zwykle u swojego klienta integrator zastaje inne, działające już systemy informatyczne, telekomunikacyjne lub mieszane (ICT).  W takiej sytuacji nowy system musi „wpasować się” w systemy istniejące, nie powodując dociążenia wykorzystywanych przez nie zasobów.  Stąd integracja systemów to zagadnienie złożone na dwóch płaszczyznach.  Po pierwsze, nowy system powinien łączyć rozwiązania typu software i hardware, by zapewnić niski koszt (i czas) wdrożenia oraz równocześnie realizować zakładaną funkcjonalność.  Po drugie, nowy system powinien współgrać z infrastrukturą już istniejącą, po wdrożeniu nie pogarszając parametrów wydajności systemów wcześniejszych.

 

Integracje IT: wieloletnie doświadczenie, wiedza i kompetencje


Firmy specjalizujące się w integracji IT to zwykle firmy o wysokich kompetencjach; zatrudniające programistów-specjalistów ale też inżynierów zajmujących się infrastrukturą typu hardware lub sieciami, często też – elektroników.  Dopiero taki zbiór kompetencji i doświadczeń umożliwia wykonywanie udanych integracji systemów IT.  Na szczęście obecnie na rynku większość typowych komponentów hardware używanych w rozwiązaniach biznesowych jest dla każdego klienta systemu osiągalna cenowo (występuje jedynie problem skali).  A więc koszt wykonania i wdrożenia zintegrowanego systemu IT to wyłącznie koszt wytworzenia niezbędnego software’u, koszt wdrożenia i uruchomienia wszystkich komponentów u klienta oraz koszt szkoleń.  W takiej sytuacji zintegrowane systemy informatyczne potrafią zmieścić się w budżecie większości zamawiających je przedsiębiorstw.

 

Często w grupie zintegrowanych systemów IT można znaleźć poszczególne wdrożenia systemów ERP w wybranych branżach.  Jest tak ponieważ niekiedy systemy ERP wykorzystują kilka różnych klas rozwiązań hardware’owych (czytniki kodów kreskowych, czytniki kart magnetycznych), co powoduje iż obok komponentu software’owego ERP, pojawia się hardware, który musi z systemem współpracować.  Często to klient, podczas wdrożenia systemu ERP wskazuje, jakie elementy jego infrastruktury włączyć do systemu (ponieważ wie, jakie dane w jego organizacji mają znaczącą wartość biznesową).  Podczas analizy operacji przedsiębiorstwa często zespół wdrożeniowy proponuje też nowe elementy infrastruktury, które następnie w fazie wdrożenia, dołączane są do systemu.  Równocześnie, system ERP bywa często łączony z innymi systemami przedsiębiorstwa (CRM, BI, F-K) a więc i na poziomie integracji oprogramowania, niektóre wdrożenia ERP są także przykładem integracji IT.
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013