KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

ERP

Czym są systemy ERP?

Od wielu lat systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning, ERP) są dominującym narzędziem informatycznym, stosowanym w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych.  Systemy ERP pozwalają na reprezentację krytycznych zasobów przedsiębiorstw w systemie informatycznym.  Zmiany zasobów tak jak i ich przetwarzanie są rejestrowane w systemie, co daje podstawy do uruchamiania praktycznie dowolnych statystyk oraz raportów.  Raporty cykliczne (i „na żądanie”) są często krytycznym narzędziem zarządczym, pozwalającym planować sprzedaż, popyt, kształtować politykę cenową i inne strategiczne cele.  Mogą też służyć jako bieżące sprawozdania, które dostarczają informacji na temat sprzedaży, dostawców, kosztów itp.


Zintegrowany system ERP


Zintegrowany system ERP wyróżnia się tym iż stanowi podjednostkę wszystkich systemów informatycznych przedsiębiorstwa.  Jest więc zintegrowany z takimi modułami jak Kadry i Płace, Finanse i Księgowość ale też innymi systemami informatycznymi przedsiębiorstw – CRM czy BI.  Często ze względu na specyfikę przedsiębiorstw, system ERP wdraża się poprzez integrację np. z systemem ewidencji czasu pracy, systemem ewidencji towarów (magazyn) itd.  Integracja odbywa się tutaj na wszystkich poziomach; zarówno integracja danych, integracja systemów software’owych ale też integracja z wszelkimi urządzeniami typu czytniki kodów kreskowych, systemy ewidencji czasu pracy pracownika (np. systemy biometryczne), systemy kasowe, rabatowe itp.

 

Kiedy wdrożenie systemu ERP można nazwać sukcesem?


Systemy ERP znajdują swoje zastosowania w dużych, średnich ale też małych przedsiębiorstwach.  Najważniejszymi czynnikami sukcesu wdrożenia systemu ERP jest dopasowanie jego skali do skali działalności przedsiębiorstwa ale też jego potrzeb, obecnych i przyszłych.  Bardzo ważne są tutaj kompetencje wdrożeniowców oraz konsultantów biznesowych takie jak umiejętność zrozumienia potrzeb przedsiębiorcy, działania jego biznesu oraz możliwość dostosowania już wdrożonego systemu ERP do zmian jakie zachodzą w procesach biznesowych.  Niezmiernie ważnym czynnikiem udanego wdrożenia ERP (oraz zadowalającej opieki powdrożeniowej) jest dostępność konsultantów, również terytorialnie.  Każdy wdrożony system, nawet jeśli nie planowany jest do dalszego rozwoju, może na skutek okoliczności biznesowych wymagać nieplanowanych zmian.  W takiej sytuacji jeżeli personel wdrożeniowy zatrudniony jest w firmie posiadającej nieodległą lokalizację, utworzenie i przeprowadzenie ponadplanowego projektu powdrożeniowego nie stanowi większego wyzwania.

 

Jaki system ERP wybrać?  Własny czy pochodzący od firmy trzeciej?


Obydwa podejścia mają swoje plusy i minusy.  Systemy ERP znane na rynku zawierają w swoich prekonfigurowanych modułach, najlepsze praktyki biznesowe z danych branż.  Szeroki program szkoleń zapewnia także iż konsultanci są w stanie efektywnie dostosować dostępną funkcjonalność systemu do konkretnego przedsiębiorcy.  Systemy własne dla odmiany cechują się tym iż w firmie wdrożeniowej pracuje na ogół cały zespół, który współtworzył dane rozwiązanie.  W takiej sytuacji możliwość zmian w systemie jest praktycznie nieograniczona, w tym: integrowanie systemu ERP z niestandardowymi systemami obecnymi u przedsiębiorcy.

 

Czy opłaca się wdrażać systemy ERP?


Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego tysiąclecia panował pogląd, że systemy klasy ERP przydatne są tylko w dużych przedsiębiorstwach.  Od tego czasu rynek systemów ERP rozwinął się do takiego stopnia iż praktycznie każde przedsiębiorstwo (wyjątek wydają się stanowić małe firmy usługowe) może we wdrożeniu odpowiedniego ERP upatrywać wymiernych korzyści finansowych.  Wdrożenie ERP powoduje początkowo koszty, na które składają się koszty oprogramowania, wdrożenia oraz szkoleń.  Koszty te, dzięki optymalizacji procesów biznesowych która jest skutkiem funkcjonowania systemu ERP, po pewnym czasie ulegają zwrotowi.  Wielkości ekonomiczne opisujące zasadność wdrożenia, wyznacza się za pomocą parametrów typu ROI (ang. Return on Investment, zwrot z inwestycji) czy TCO (ang. Total Cost of Ownership, koszt całkowity użytkowania).
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013