KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Systemy dla branży WOD-KAN

Bezpłatna konferencja dla branży WOD-KAN

 

W dniu 27 września 2012 r., w Warszawie, na terenie Centrum Konferencyjnego Adgar Plaza odbędzie się bezpłatna, ogólnopolska konferencja dla branży WOD-KAN, której organizatorem jest Klaster IT – Wschodni Klaster Informatyczny.

Spotkanie to kierowane jest do przedstawicieli branży wodno-ściekowej, a także firm informatycznych, które zainteresowane są rozszerzeniem swojej oferty o rozwiązania dedykowane dla firm komunalnych oraz współpracą z Klastrem IT. Głównym celem wydarzenia jest wskazanie potrzeb, szans oraz możliwości wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz korzyści wynikających z ich stosowania w określonych podmiotach.

Oprócz merytorycznych prezentacji przewidziano czas na panele dyskusyjne oraz rozmowy kuluarowe. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele takich firm jak: Przedsiębiorstwo Informatyki „Etob-Res” Sp. z o.o., 7 GIS s.c., Ideo Sp. z o.o., Apator, Exacto Sp. z o.o., a także reprezentanci Klastra IT.

Tematyka prelekcji dotyczyć będzie m.in.: innowacyjnych rozwiązań oraz systemów informatycznych dla branży wodno-ściekowej w tym integracji z systemami informacji przestrzennej, zarządzania kryzysowego, jak również współpracy w ramach Klastra IT.

Dla uczestników organizatorzy przygotowali również specjalnie wydzieloną strefę – stoiska informacyjne, gdzie swobodnie będzie można porozmawiać z przedstawicielami firm oferujących rozwiązania informatyczne i partnerami wydarzenia.
 

Prelegenci

Zygmunt Bajda – Prezes  Zarządu PI „ETOB-RES” Sp. z o.o. Wcześniej wiele lat kierował pionem projektowania firmy, zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, uczestniczył we wdrożeniach systemów. W branży informatycznej funkcjonuje całe zawodowe życie, po ukończeniu studiów na SGPiS (obecnie SGH).
 Brał udział w tworzeniu systemu „Komadres”. Jest teraz jego recenzentem i użytkownikiem. Poza obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji, zajmuje się zagadnieniami zarządzania projektami IT i komunikacji.

 

 

 

Marcin Lipiec - Z Ideo związany od 2008r., jako kierownik projektów e- marketingowych. Prowadził projekty dla: Banku Spółdzielczego w Piasecznie, Portal pocztowokurierski.pl, Śnieżka S.A., HDI Gerling, konferecje.pl, zegarek.pl, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Projektów Europejskich. Jest autorem publikacji w: "Komunikacja społeczna i public relations w samorządzie" pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielewskiego. "Strategia promocji samorządów w Internecie" oraz autorem artykułów do pism i portali branżowych, m.in.: Brief, Bankier.pl (Emarketing Blog Bank, Przegląd Finansowy).

 

 

Krzysztof Chudziński –Kierownik Działu Projektowania i Programowania firmy Etob-Res, IPMA Project Manager level D. Od 1997 roku współtworzy, w P.I. Etob-Res, rozwiązania informatyczne dla branży Wod.-Kan. Autor nowatorskich rozwiązań bilingowych zastosowanych w systemie Komadres. Posiada bogate doświadczenie związane z systemami bilingowymi, współpracą z systemami GIS, obsługą bilingów na urządzeniach zewnętrznych oraz komunikacji z radioodczytami.

 

 


 

Michał Harasim – współwłaściciel 7GIS s.c. Absolwent Geoinformatyki na Akademii Górniczo Hutniczej.  Od 2004 roku projektuje i wdraża Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) dla branż sieciowych. Zajmuje się miedzy innymi problematyką integracji systemów informatycznych w różnych pionach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz utrzymaniem zgodności norm geodezyjnych z wymaganiami branżowymi. Od 2006 zaangażowany również w projekty informatyczne i realizacje zawodów sportowych dla Polskiego Związku Pływackiego.

 


 

dr Zbigniew Chmielewski - Wiceprezes Zarządu Exacto, obronił doktorat na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 roku zatrudniony w działach marketingu firm, min. na stanowisku dyrektora ds. marketingu
(Gazeta Wyborcza, Zelmer, Marma Polskie Folie).  Autor i współautor  wielu projektów marketingowych i wizerunkowych dla firm, organizacji, samorządów terytorialnych. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Rady Nadzorczej PSPR. Członek Rady Nadzorczej Instytutu Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego (IRSI). Autor i współautor publikacji z zakresu komunikacji społecznej. Do jego obowiązków w firmie należy min. zarządzanie i realizacja projektów badawczych i koordynacja prac zespołu badawczego.

 

Program konferencji "Zintegrowane systemy informatyczne dla branży WOD-KAN"

od 9:15  Serwis kawowy
9:15 - 10:00  Rejestracja uczestników konferencji
10:00 - 10:05  Rozpoczęcie wydarzenia, powitanie uczestników
10.05 – 10.50  Panel dyskusyjny: Klaster IT – współpraca
10.50 – 11.30  System Informatyczny w firmie w branży komunalnej
 Zygmunt Bajda - P.I. Etob-Res Sp. z o.o.
11:30 - 11:40  Serwis kawowy
11:40 - 12:20  Systemy obsługi internetowej w relacjach z klientami – jak robić to dobrze?
  Marcin Lipiec - Ideo Sp. z o.o.
12:20 - 13:00  Integracja systemu klasy ERP z systemem informacji przestrzennej GIS
 Krzysztof Chudziński - P.I. Etob-Res Sp. z o.o.; Michał Harasim - 7GIS s.c.
13:00 - 14:30  Lunch, rozmowy kuluarowe
14:30 - 15:10  Radioodczyty – nowoczesna technologia bezprzewodowa dla inkasenta
 Krzysztof Chudziński - P.I. Etob-Res Sp. z o.o.; Rafał Spławski
- Apator Powogaz S.A.
15:10 - 15:50  Zarządzanie kryzysowe w obliczu awarii wody na osiedlu mieszkaniowym
 dr Zbigniew Chmielewski -  Exacto Sp. z o.o.
15:50 - 16:20  Panel dyskusyjny, podsumowanie

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 września br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub odesłanie poniższej karty zgłoszeniowej.

Pliki do pobrania

Karta zgłoszeniowa w pliku PDF.

Karta zgłoszeniowa w pliku DOC.

Patron Honorowy

Partnerzy konferencji

Apator Powogaz S.A (dawniej Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA) jest jednym z największych producentów wodomierzy w Polsce oraz w Europie. Swoją mocną pozycję zawdzięcza doświadczeniu, a także profesjonalizmowi popartemu 80-letnią tradycją. Wyroby w niej produkowane charakteryzują się wysoką i stałą jakością dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, wysokokwalifikowanej kadrze oraz wdrożonemu oraz funkcjonującemu Systemowi Zarządzania zgodnie z normami PN-EN ISO-9001:2001, PN-N 18001 certyfikowanemu przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

 

 

7GIS s.c. to zespół specjalistów od Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, realizacji i wdrażaniu zintegrowanych systemów do zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw branży wodociągowej i kanalizacyjnej. Firma zaprojektowała i wykonała autorski System 7GIS definiowany do potrzeb tychże przedsiębiorstw. Doświadczenie w połączeniu z opanowaniem najnowszych technologii informatycznych pozwala sprawnie i niedrogo wykonywać skomplikowane usługi geoinformatyczne.

Patroni medialni

         

 

 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013